Psihiatrični pregledi

V okviru prvega specialističnega pregleda je pogovor usmerjen v preiskavo problema in njegovih vplivov na posameznikovo opravljanje dela, prostočasnih dejavnosti in na odnose s pomembnimi drugimi.

Sledi opredelitev težav s strokovno oceno klinične slike in skupno oblikovanje za klienta pomembnih terapevtskih ciljev.

Po poglobljeni psihiatrični anamnezi in pregledu morebitne dosedanje medicinske dokumentacije klientu po potrebi priporočimo nadaljnje diagnostične postopke za izključitev organskih vzrokov težav.

Glede na ugotovljeno stanje se pogovorimo o najustreznejših oblikah zdravljenja:

  • Ob blagih do zmernih težavah z omejenim vplivom na splošno vsakdanje delovanje posameznika, poskušamo povrnitev zdravja in psihičnega blagostanja doseči s skrbno izbiro psihoterapevtskih pristopov, glede na individualne potrebe posameznika. Klientu nudimo ustrezno psihoedukacijo, podporo in mu priporočimo ustrezne komplementarne metode zdravljenja.
  • Pri obravnavi zmernih do hudih, klinično pomembnih motenj, s pomembnim škodljivim vplivom na psihofizično zdravje in življenje posameznika ter njegovih svojcev, nas vodi načelo, da sta farmakološka terapija in psihoterapija dve nogi psihiatrije. Psihiatrija pa ne more korakati v prihodnost samo po eni nogi. Sodobne raziskave namreč kažejo, da premišljena izbira in uporaba farmakološke terapije skupaj z ustrezno psihoterapijo dajeta občutno boljše rezultate, kot vsaka izmed njiju sama, po enačbi 1+1 = 3.

Tako v intenzivni fazi, kot tekom nadaljevalnega in vzdrževalnega zdravljenja, uspešnost zdravljenja spremljamo na rednih tedenskih oziroma mesečnih kontrolnih pregledih. Nepredvidljiv potek težav nemalokrat zahteva sprotne prilagoditve farmakološke terapije predvsem pa psihoedukacijo usmerjeno v prepoznavanje zgodnjih znakov težav in preprečevanje ponovitev bolezni.

Na željo klienta izdajamo psihiatrična mnenja, potrebna ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih pravic na katere lahko vpliva oškodovanost zaradi težav v duševnem zdravju.

Sledite nam na socialnih omrežjih:
Facebook in Instagram

Naročite se na
samoplačniški pregled

Na pregled se lahko prijavite preko:
Telefon: 0820 08240
Elektronska pošta:
narocanje@doktor24.si

Ali izpolnite spodnji obrazec:

Ime in priimek
Vnesite vaš rojstni datum
e-naslov za odgovor
Telefon *
* ambulanta
Pregled, ki ga želite opraviti
Za termin pregleda vam bomo odgovorili v treh delovnih dneh.

Če nam želite še kaj sporočiti, prosimo vpišite v to okence.


Z označenim poljem in klikom na gumb 'Pošlji' dajem privolitev, da lahko družba KLINIKA DOKTOR 24 d.o.o. vpisane osebne podatke uporabi za namene naročanja. Uredba GDPR podrobneje*
da mi Doktor 24 pošilja obvestila o aktualnih informacijah, novicah in dogodkih preko elektronske pošte.