Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Akupunktura za zdravljenje migrene

mar 03

Akupunktura spada med metode tradicionalne kitajske medicine (TKM). Zato ni samostojna metoda zdravljenja in jo je smiselno kombinirati z ostalimi načini zdravljenje kot so kitajska fitoterapija in qi-gong in tai-qi. Temelji na taoistični filozofiji, ki celovitno osmišlja bivanje človeka in njegove tegobe.

tema meseca 67 1 migrenaZdravljenje z akupunkturo temelji na podajanju simptomov, ki jih bolnik zaznava in spoznanju zdravnika po kliničnem pregledu, ki poteka po načelih TKM. Zato je diagnoza predvsem odvisna od zavedanja bolnikovih občutkov in ne toliko od zaznav zdravnika. Vse to je zajeto v diagnozi, ki jo ugotovi zdravnik, nato oblikuje bolezensko sliko in zdravilno protisliko. Z vidika zahodne medicine bi tak pristop k bolezenskemu spoznali kot biopsihosocialni pristop. Teža ugotovitev temelji predvsem na bolnikovi simptomatiki, ki ni odvisna le od bioloških sprememb v telesu ampak v veliki meri od psihosocialni dejavnikov. Slednji so odvisni tudi od biološkega dogajanja v možganih. Seveda pa možganskih bioloških procesov ne poznamo dobro in jih tudi ne znamo dobro izmeriti. Zato skušamo bolniku pomagati z nam znanimi pristopi s področja klinične in socialne psihologije ter psihiatrije.

Temeljni namen akupunkture ponovno vzpostavitvi ravnovesja, ki se je porušilo zaradi bolezenskega procesa. Zato se TKM poslužuje več konceptov kot sta koncepta jin-jang in ravnotežje petih elementov. Klasična fiziologija tak pristop razlaga kot vzpostavljanje homeostaze z znanimi homeostatičnimi mehanizmi, ki delujejo preko negativne povratne zanke. Za učinkovito uporabo akupunkture je pomembno čim bolj natančno določiti bolezensko sliko in zdravilno protisliko, ki se morata ujemati kot ključ in ključavnica. Glede na zdravilno prostisliko se nato opredeli nabor akupunkturnih točk, ki jo imenujemo receptura, s katero bo zdravnik skušal doseči ponovno ravnovesje medsebojno povezanih organosfer in jin-janga. Zdravljenje se izvaja v obliki več sej ali seans, ki jih tipično 10. Ob vsaki seji zdravnik preveri učinke izhodne recepture, jo po potrebi priredi ali nadaljuje z izhodno recepturo. Cilj zdravljenja je omiliti bolnikove simptome glede na vzročnost, ki jo opredeljuje TKM. Zaradi razlike v osnovnih konceptih, ki jih uporablja zahodna medicina in učinkovitosti akupunkture, ki je bila ugotovljena z uveljavljenimi načini v zahodni medicini, velja prepričanje, da se metode zdravljenja zahodne medicine in akupunktura ne izključujejo ampak dopolnjujejo. Prav tako velja mnenje, da akupunktura ne more nadomestiti zdravljenja po načelu zahodne medicine, kjer je to potrebno in možno.

Glavobol je lahko posledica bolezenskih sprememb v glavi ali drugje v telesu. Po TKM je glava mesto kjer se končajo jang meridiani iz zgornjih in začenjajo energijski jang kanali spodnjih okončin. TKM na splošno opredeljuje dve poglavitni kategoriji glavobolov in sicer eksogeni, ki nastanejo zaradi prekomernega vpliva zunanjih bolezenskih dejavnikov kot so veter, mraz, vročina, vlaga, suša in ogenj in endogeni, notranji glavoboli, ki nastanejo zaradi presnovnih motenj ali prekomerne čustvene obremenitve. Slednji so posledica motenega delovanje notranjih organov kot so srce, vranica, pljuča, ledvica, jetra. Po zahodni medicini so glavoboli primarni in sekundarni. Sekundarni glavoboli so po navadi dobro opredeljeni z boleznijo, ki jo lahko zdravimo po sprejetih kliničnih smernicah. Primarni glavoboli kot sta migrena in glavobol tenzijskega tipa pa nista dobro opredeljena z bolezenskih mehanizmom zahodne medicine, sta pa zelo dobro pojasnjena s TKM.

TKM opisuje glavobole kot posledico presežka ali primanjkljaja bolezenskih dejavnikov, ki ovirajo prosto gibanje biopotenciala in krvi po energijskih kanalih in njihovih povezovalnih poteh, kolateralah. Posledica je pomanjkanje ali zastajanje vitalnih substanc. Pomembno je tudi stanje dedne, zarodne snovi esence, ki je prav tako izvor biopotenciala in krvi. Slednja hranita in ohranjata možgane, s tem podpirata sleherno možgansko funkcijo. Esenca biva v ledvicah, ki so po TKM povezane z možgani. Leti predstavljajo poseben organ in nima pomembne funkcije. Zato lahko glavoboli v skladu s TKM nastajajo po različnih patofizioloških mehanizmih, v katere so vpleteni notranji organi, ki so medsebojno povezani po načelu petih elementov. Najbolj pomembni organi, ki so povezani z nastankom glavobola so ledvica, jetra in vranica.

Za učinkovito zdravljenje glavobola so pomembne diferencialno diagnostične sheme in terapevtski algoritmi. Pri diagnostiki glavobolov po doktrini TKM so zelo pomembne podrobnosti kot so narava bolečine, lokalizacija bolečine, pogostnost, trajanje glavobola, sprožilni dejavniki in dejavniki, ki poslabšajo glavobol, čas nastajanja kot je ura v dnevu ali prevladujoč letni čas, spremljajoči simptomi kot so bruhanje, vrtoglavica, potenje. Nenazadnje je pomembna kakovost pulza in kvalitativne spremembe na jeziku (barva sluznice, kakovost in barva obloge ipd.). Zato sta anamneza in fizikalni pregled po TKM ključna za ugotavljanje tipa glavobola in osnovnih neravnovesij v telesu. Diagnoza temelji na osmih izhodiščnih načelih diagnostike in sicer primanjkljaj-pribitek, površina-globina, vročina-mraz, jin-jang, ki tudi opredeljujejo bolezensko sliko.

Sistematski pregled profilaktičnega učinka z akupunkturo je pokazala (4 randomizirane kontrolirane raziskave- RKT, 2199 bolnikov), da akupunktura zmerno zmanjša pogostnost migrene (za več kot 50% pogostnostjo glavobola) pri 41% bolnikov v primerjavi s 17% kontrolami brez akupunkture. Malo raziskav je obravnavalo glavobol tenzijskega tipa. Sistematski pregled je pokazal (12 randomiziranih kontroliranih raziskav, 2319 bolnikov) je pokazal več kot 50% zmanjšanje števila glavobolov pri 48% bolnikih, ki so prejeli akupunkturo v primerjavi z kontrolami (4%), ki niso prejeli akupunkture. Pokazali so tudi zmanjšanje števila glavobolov pri 51%, ki so prejeli akupunkturo v primerjavi z 43%, ki so imeli lažno akupunkturo.

Centralni register Cochrane za kontrolirana preizkušanja je ugledna bibliografska zbirka podatkov, ki zagotavlja visoko koncentriran vir poročil o randomiziranih kontroliranih preskušanjih. Podali so tudi mnenje o učinku akupunkture. Razpoložljivi dokazi kažejo, da je lahko akupunktura, ki sestoji iz najmanj šestih sej, pomembna za zdravljenje migrene. Ugotovitve Cochrane registra bolezni glede števila migrenskih dni na mesec so strnjene v naslednji ugotovitvi. Če imajo bolniki migreno 6 dni na mesec pred zdravljenjem z akupunkturo, lahko z običajno oskrbo zmanjšamo pojavljanje migrene na 5 dni mesečno, z lažno akupunkturo ali profilaktičnim zdravljenjem na 4 dni in s pravo akupunkturo na 3,5 dni. Seveda taka izjava ne pomeni dobesedno bolnika s 6 migrenskimi dnevi na mesec, ampak pojasnjuje, da učinek prave akupunkture ni le placebo učinek, ki sicer temelji na pričakovanju in kognitivnem stanju bolnika. Pri nekaterih bolnikih je učinek akupunkture zelo velik in dolgotrajen. Torej so koncepti, ki jih uporablja TKM prepoznani v zahodni medicini kot resnični in zato delujoči.

Pri glavobolu je glede na zgoraj navedeno smiselno, da bolnika najprej pregleda nevrolog, ki mora opredeliti glavobol kot primarni, migreno in glavobol tenzijskega tipa, ali kot sekundarni. Ob pregledu je pomembno zajeti čim več značilnosti glavobola. V primeru suma na sekundarni glavobol je potrebno opraviti dodatne diagnostične preiskave, kot je magnetno resonančno slikanje glave (MR glave). Za diagnosticiranje primarnega glavobola se uporabljajo kriteriji mednarodnega združenja za glavobole (IHS). Migrena je povezana z zmanjšano delazmožnostjo, prezentizmom in slabšo kvaliteto življenja. Zato je potrebno takoj uvesti čimbolj učinkovito akutno zdravljenje po smernicah za zdravljenje migrene. V primeru nestabilnega glavobola in hude onesposobljenosti kljub učinkovitemu akutnemu zdravljenju je potrebno uvesti profilaktično zdravljenje. Slednje je povezano s stranskimi učinki, ki lahko dodano zmanjšujejo storilnost bolnika. V teh primerih je smiselno poskusiti z akupunkturo. Slednje je smiselno tudi kadar so pridružene motnje spanja in čustvovanja.

Zdravljenje z akupunkturo se prične s pregledom v skladu z načeli TKM. Potreben je natančen pregled, postavitev diagnoze, izdelava klinične slike, zdravilne proti slike in določitev recepture s akupunkturnimi točkami po zdravnikovi izbiri. Receptura je vedno prilagojena posameznemu bolniku. Sledi zdravljenje v več sejah, običajno deset. Vsaka seja traja 20-30minut in se praviloma opravljajo na vsaka dva dni. Ob vsaki seji je potrebno preverjanje bolnikovega stanja in prilagajanje recepture. V primeru hujše reakcije je potrebno zdravljenje prekiniti. V kolikor je zdravljenje z akupunkturo učinkovito ga je smiselno ponoviti po treh mesecih in nato po daljših časovnih obdobjih. Priporočamo, ga tudi nosečnosti, vendar se je potrebno izogibati uporabe določenim akupunkturnim točkam. Zdravljenje se izvaja kot komplementarno zdravljenje ob profilaktičnem zdravljenju migrene ali pa kot samostojno. Stranski učinki akupunkture so redki in običajno blagi.

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112