Preventivni pregledi

Uporabnik paketa Plus ali Premium, ki v obdobju enega leta razen nasveta zdravnika po telefonu ne koristi nobenih drugih storitev, pridobi v naslednjemu letu pravico do preventivnega pregleda. Preventivni pregled vsebuje: klinični pregled, antropometrične meritve z določitvijo indeksa telesne mase, osnovne laboratorijske analize krvi (Hmg, KS, 4 frakcijski lipidogram) in urina, EKG z mnenjem, izračun verjetnosti pojava akutnega koronarnega dogodka, pisno poročilo z izvidi, priporočili in mnenjem.

Sledite nam na socialnih omrežjih:
Facebook in Instagram

Pristopite danes
da mi Doktor 24 pošilja digitalni izvod revije Dokor 24 ter občasna obvestila o aktualnih informacijah, novicah in dogodkih preko elektronske pošte.