Na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) so zbrane in se sproti posodabljajo vse informacije v zvezi s SARS-CoV-2 (COVID-19) https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V pediatriji je lepo delati

mar 09

Dr. Samo Vesel v zadnjem letniku gimnazije še ni imel jasno izražene želje po poklicu, zanimala so ga različna področja. Res pa je, da je imel vedno rad biologijo in da je bil rad med ljudmi. Sam študij je bil po njegovih besedah zanimiv, ob tem pa je poudaril, da je imel tedaj poleg pridobivanja strokovnega znanja priložnost zgraditi se tudi osebnostno. Nato je svoje odigral splet naključij.

dr samo vesel 1

Pediatrični kardiolog, doc. dr. Samo Vesel, dr. med.

»Moj zadnji izpit na fakulteti je bila pediatrija. Takrat je bilo težko dobiti službo in običajno je bilo, da si poskusil z volonterskim delom na oddelku, kjer si se želel uveljaviti. No, na tem, zadnjem izpitu se mi je ponudila priložnost za prostovoljno stažiranje na pediatrični kliniki, za kar sem takratnemu strokovnemu direktorju, profesorju Kržišniku, še vedno hvaležen. Po nekaj mesecih so mi ponudili službo in specializacijo,« je na začetku pogovora povedal dr. Samo Vesel.

Vam je bilo kdaj žal te odločitve?

Ne, nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločil tako, kot sem se. V pediatriji je lepo delati in tudi večina kolegov pediatrov pravi, da bi, če bi izbirali še enkrat, ponovno izbrali pediatrijo.

Kdaj se pri otrocih izrazijo znaki srčne napake?

Približno tretjino bolnikov s pomembnimi srčnimi napakami razpoznamo že v maternici, druge pa večinoma v prvih dneh po rojstvu.

Izjemnega pomena je seveda pravočasno odkritje ...

Pravočasna razpoznava srčne napake vsekakor izboljša možnosti zdravljenja. Vsekakor se pediatri, še prej pa ginekologi, trudimo, da bi bolnike razpoznali, še preden se bolezen klinično izrazi. To še zlasti velja za tako imenovane kritične srčne napake, pri katerih je po rojstvu do kirurške ali kardiološke intervencijske poprave krvotok odvisen od odprtega Botallovega voda, se pravi enako kot v maternici. Razumljivo je, da se diagnostika zato premika v čim zgodnejši čas, v idealnem primeru že v čas pred otrokovim rojstvom. V razvitem svetu se je prenatalna razpoznava srčnih napak začela v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, že kmalu pa smo temu sledili tudi pri nas; v začetnem obdobju zgolj s posameznimi primeri, konec devetdesetih pa smo pediatri kardiologi in perinatologi spoznali, da na tem področju zaostajamo, zato smo se odločili to dejavnost dodatno razviti. Sam sem se takrat začel učiti plodovo srce pregledovati v ljubljanski porodnišnici, in sicer pri zdravih plodovih. Potem so šle stvari spontano naprej. Ker sem bil specializant otroške kardiologije, so se, kadar je bilo pri plodu s srcem kaj narobe, kolegi perinatologi vse pogosteje obračali name in počasi smo se spoznavali ter si vse bolj zaupali. Hitro je dozorelo spoznanje, da nismo rivali, ampak partnerji. In hitro je postalo jasno tudi, da se prenatalna diagnostika prirojenih srčnih napak ne bo izboljšala brez programov dodatnega usposabljanja ginekologov, ki delajo ultrazvočni pregled, tako imenovani skrining, na primarni ravni. Mislim, da smo prvo mednarodno učno delavnico organizirali leta 2001, od takrat pa jih je bilo še vsaj deset.

Kje smo in kam nas to uvršča v primerjavi z Evropo? 

Dr. Sama Vesela si sploh ne znam predstavljati slabe volje, jeznega. Njegovi premišljeni in tehtni odgovori vzbujajo zaupanje, njegov vedno rahlo nasmejani obraz pa okoli sebe širi pozitivno energijo in prijaznost. Tudi ko ga vprašam, če ga je moč razjeziti, se najprej nasmehne in nato počasi odgovori: »Da, da se me razjeziti. Predvsem me razjezijo neumnost, okorelost in birokracija, in to tako v službi kot zasebno.«

Če smo konec devetdesetih v Sloveniji prenatalno razpoznali posamezne primere, zdaj razpoznamo približno 40 odstotkov bolnikov s pomembnimi srčnimi napakami. Diagnostika jeorganizirana stopenjsko. Primarna raven so ginekologi, ki vodijo nosečnost, sekundarna perinatologi s poglobljenim znanjem ultrazvočne diagnostike, terciarna pa fetalni kardiologi v centrih za fetalno oziroma perinatalno kardiologijo. V nasprotju s presejalnim ultrazvočnim pregledom je fetalni kardiološki pregled temeljitejši in poleg natančne morfološke opredelitve srčne napake obsega še oceno funkcije srčne mišice, opredelitev in zdravljenje motenj srčnega ritma, splošno oceno stanja ploda in, najpomembnejše, svetovanje družini glede naravnega poteka bolezni in možnosti zdravljenja. Stopenjska organiziranost je smiselna predvsem zaradi tega, ker se velika večina otrok s srčnimi napakami rodi parom brez kakršnih koli znanih dejavnikov tveganja za rojstvo otroka s srčno napako.

Kdaj se začne oblikovati srce?

Srce se v glavnem oblikuje med četrtim in osmim tednom nosečnosti, vendar je zarodek takrat za še premajhen pregled. Tudi prvi ultrazvočni pregledi nosečnic niso namenjeni ugotavljanju nepravilnosti organov. Iz tega izvira tudi marsikatero nerazumevanje v smislu: »Zakaj niste napake ugotovili že prej, saj ste opravili že kar nekaj ultrazvokov?«

Kdaj je torej pri plodu moč razpoznati srčno napako?

Najprej lahko gledamo v dvanajstem ali trinajstem tednu, v času merjenja nuhalne svetline. Vendar, to moram poudariti, pregled srca ni redni del tega pregleda. Srce se pregleda v okviru tako imenovane morfologije ploda, ki se opravlja okoli dvajsetega tedna nosečnosti. Takrat ginekolog pregleda vse organe in organske sisteme, pa tudi okončine. To je čas, ko se odkrije največ strukturnih napak.

dr samo vesel 2Srčnih napak je najbrž veliko?

Prirojene srčne napake so najpogostejše prirojene napake organov in organskih sistemov s pomembnim vplivom na obolevanje in umrljivost otrok, zlasti v prvem letu starosti. Če poenostavim, naj velja, da se srce izoblikuje iz ene same žile, ki se v nekem trenutku razvoja zarodka po naprej določenem genskem programu začne vihati, predeljevati in spreminjati v tlačilko, ki naslednjih osemdeset, devetdeset let poganja kri po telesu. Srčno napako ima približno osem od tisoč novorojenčkov, a je polovica napak takšnih, da nikoli ali pa le izjemoma potrebujejo pozornost zdravnikov oziroma se s časom same pozdravijo. Približno štirje od tisoč novorojenčkov pa imajo pomembne srčne napake, ki jih je treba zdraviti z operacijo ali kardiološko intervencijo, večinoma že v prvem letu življenja. Nekatere napake so takšne, da jih lahko razrešimo enkrat za vselej z enim samim posegom, del napak pa zahteva stopenjsko zdravljenje. Vseh napak z operacijo ali intervencijo ne moremo odpraviti, vendar lahko z nekaterimi posegi večini takšnih bolnikov pomembno izboljšamo kakovost življenja. Pri večini bolnikov s srčno napako gre za izolirano bolezen, pri nekaterih bolnikih pa je srčna napaka samo ena od manifestacij osnovne bolezni. To so predvsem bolniki s kromosomskimi in genetskimi boleznimi. Pri sicer zdravih bolnikih gre največkrat za nesrečno kombinacijo nezavedne genetike in dejavnikov okolja.

Nekoč ste dejali, da različne srčne napake pri otrocih res lahko ločimo, vendar pa je vsak bolnik zgodba zase.

Res je in ravno zato je delo na področju otroške kardiologije zanimivo in polno izzivov, saj tudi po dvajsetih letih pridejo dnevi, ko te neka napaka oziroma zgodba popolnoma preseneti.

So vas te zgodbe zaznamovale? Jih nosite domov?

Mislim, da večina zaposlenih zgodbe iz službe nosi domov. Verjetno je le malo poklicev, v katerih imajo zaposleni privilegij, da ob 16. uri nekaj popolnoma zaključijo, zaprejo in odprejo ponovno naslednji dan ob 8. uri zjutraj. Večina nas pozna občutek, ko se ti na sprehodu, v kinu ali med gledanjem nogometne tekme nenadoma porodi ideja, kako rešiti problem, ki te sicer muči že nekaj časa. Večinoma se tega niti ne zavedaš, stvari se dogajajo nezavedno.

dr samo vesel 3Vas te zgodbe prizadenejo?

Seveda me. Gre za bolnike, otroke, za mlade družine, ki jih bolezen neredko zaznamuje za vse življenje.

Je odgovornost lahko tudi breme?

Odgovornost je velika. Pred seboj imaš novorojenčka in veš, da z vsako odločitvijo vplivaš na nekaj, kar ga bo spremljalo vse življenje. Vendar to ni breme, ki bi me blokiralo, gre za pozitiven stres, ki mi da dodatno motivacijo in energijo.

Bi lahko rekli, da je naša pediatrična kardiologija dobra?

Razpoznava prirojenih srčnih napak je predvsem delo pediatrov, še zlasti neonatologov. Slovenski pediatri so v tem uspešni. Tako gre na primer iz porodnišnic v Sloveniji domov manj otrok z neprepoznanimi srčnimi napakami kot iz porodnišnic drugih, tudi precej bogatejših evropskih držav. Ima pa ta zgodba dva obraza – tudi ležalna doba v slovenskih porodnišnicah je daljša kot na primer v Veliki Britaniji in na Švedskem, s tem pa je širše tudi okno, v katerem odkrijemo bolezen. Tudi obravnava bolnikov je pri nas primerljiva, bolniki se obravnavajo po enakih standardih, imamo pa v zadnjih letih problem z otroško srčno kirurgijo. Po spletu nesrečnih okoliščin smo v letu 2007 v Sloveniji ostali brez polno usposobljenega domicilnega kongenitalnega kardiokirurga, ki ga ne potrebujejo samo otroci, ampak tudi odrasli s prirojenimi srčnimi napakami. Nekaj let smo problem reševali z gostujočimi kardiokirurgi in ga pravzaprav še sedaj, je pa velika želja vseh, ki delamo na tem področju, da bi čim prej pridobili oziroma izšolali lastnega, domicilnega, polno usposobljenega kongenitalnega kardiokirurga. Seveda se zavedamo, da gre za proces in da se stvari čez noč ne morejo urediti, bi si pa želeli, da bi nas v naših predlogih in pričakovanjih, tisti, ki vodijo ta sistem, bolj izdatno podprli. V kirurško obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami se je v preteklem delu predano in s srcem vključil dr. Miha Weiss, ne bi pa rad pozabil tudi na dr. Janeza Vodiškarja, ki se za to delo že nekaj let usposablja v Nemčiji. Tu bi pripomnil, da se premalo zavedamo, da smo leta 2004 postali del skupnega evropskega trga in da bi se tako, kot se tuji centri trudijo pritegniti naše strokovnjake, tudi mi morali bolj potruditi in v primerih, kakršen je naš, hitreje odreagirati ter manjkajoče strokovnjake angažirati iz tujine. Seveda ob prijaznem postopku pridobitve licence ter možnosti, da se takšnega strokovnjaka plača po individualni pogodbi.

V zvezi z vsako zdravstveno težavo lahko preberemo, kako se ji lahko ognemo s preventivo, s pravilnim ravnanjem, zdravim načinom življenja … Kaj moramo delati, da bodo imeli naši otroci zdravo srce?

Predvsem se naj veliko gibajo, mladost naj preživljajo na igrišču, z žogo, na kolesu. Pomembna je tudi prehrana. Hrana naj bo uravnotežena ter količinsko in kalorično primerna. Ogibajo naj se sladkim pijačam. Recept za vse to je pravzaprav preprost – če bomo tako delali starši, se bodo otroci tega priučili in to prenesli tudi na svoje otroke.

Ali lahko rečemo, da je glede rednih pregledov za otroke dobro poskrbljeno?

Za otroke je dobro poskrbljeno s sistematskimi pregledi, ki se začnejo že v predšolskem obdobju in potekajo ves čas šolanja. Takrat se tudi odkrijejo manjše srčne napake. Ob tem bi rad na nekaj posebej opozoril: vsak od staršev se je že srečal s pojmom šum na srcu in rad bi poudaril, da šuma na srcu ne gre enačiti s srčno napako. Pozor: polovica otrok ima srčni šum, le pri enem odstotku pa je šum na srcu posledica strukturne napake srca. Če imate otroka, ki nima nobenih težav, pa pride s sistematičnega pregleda z informacijo, da ima šum na srcu, v 99 odstotkih primerov to ne pomeni prav nič hudega.

Kako ti mali borci potem dohitevajo vrstnike? Se razkorak v razvoju kdaj premosti?

Cilj je seveda vrniti bolnika v svoje okolje telesno enako sposobnega, kot so njegovi vrstniki. Pri večini nam to uspeva, so pa seveda tudi primeri, ko popolna rehabilitacija ni možna.

Kako se najbolj spočijete in se sprostite?

Največ mi pomenijo prosti trenutki v krogu družine in prijateljev. Imam srečo, da imam širšo družino, ki je povezana in drži skupaj, imam pa tudi krog prijateljev, ki jim popolnoma zaupam. Zelo rad smučam, zadnje čase kolesarim, sicer pa so naš skupen družinski konjiček potovanja, spoznavanje novih krajev, ljudi …

Katero glasbo poslušate v avtomobilu?

V avtomobilu imam zgoščenko francoske pevke Isabelle Geffroy, bolj znane pod imenom Zaz.

NAČIN PLAČILA
Gotovina
Kartica Prve zdravstvene asistence (pregledi po pogodbi)
Plačilne kartice
maestorikona diners 12mcVisa 04moneta top logo
Nakup na obroke
za imetnike NLB Plačilnih kartic MasterCard, Zlati Mastercard,
Visa in Karanta (ne velja za posojilni kartici)
Več …
HIŠNI ZDRAVNIK
24 ur vsak dan
Zdravniška linija in obisk na domu
T: 080 8112