kardiologija kardioloska ambulanta1Obsega pregled morebitne dosedanje dokumentacije, razširjen klinični kardiološki pregled, oceno telesne hranjenosti, ocena dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, mnenje glede sposobnosti za operacije ter pisni izvid s končno oceno stanja preiskovanca in priporočili.